tour biển Sầm Sơn

 
-55%
Cao cấp
Tiết kiệm
Tiêu chuẩn
 
 
Tour Công nhân

Tour Công nhân: Sầm Sơn - Team building bãi biển: Bừng nhiệt huyết - Cháy đam mê

Hà Nội
02 ngày
Còn 500 chỗ
 
 
 
-29%
Cao cấp
Tiết kiệm
Tiêu chuẩn
 
 
Tour Công nhân

Tour Công nhân: Sầm Sơn - Team building bãi biển: One Team - One Dream

Hà Nội
03 ngày
Còn 400 chỗ
 
 

    Đặt tour đoàn/ Nhóm riêng

    • Dự kiến khởi hành

    • Dự kiến ngày về


    Thông tin khách hàng