Tour Trương Gia Giới

 
-0%
Cao cấp
Tiết kiệm
Tiêu chuẩn
 
 
Trung Quốc

Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn- Phù Dung Cổ Trấn – Thất Tinh Sơn – Hồ Bảo Phong

Hà Nội
06 ngày
Còn 0 chỗ
 
 
 
-0%
Cao cấp
Tiết kiệm
Tiêu chuẩn
 
 
Trung Quốc

Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới - Thiên Tử Sơn Phượng Hoàng Cổ Trấn - Hồ Bảo Phong

Hà Nội
05 ngày
Còn 55 chỗ
 
 
 
-0%
Cao cấp
Tiết kiệm
Tiêu chuẩn
 
 
Trung Quốc

Tour Trung Quốc: Nam Ninh - Trương Gia Giới – Phù Dung Trấn – Phượng Hoàng Cổ Trấn

Hà Nội
06 ngày
Còn 35 chỗ
 
 
Thứ 7

    Đặt tour đoàn/ Nhóm riêng

    • Dự kiến khởi hành

    • Dự kiến ngày về


    Thông tin khách hàng