Tour doanh nghiệp

  •  
     
    Tour MICE là sản phẩm du lịch được doanh nghiệp lựa chọn để phát triển đơn vị mình, hình thức du lịch này đã mang lại hiệu quả cao trong con đường thăng tiến đồng thời cũng mang lại nguồn thu rất lớn cho ngành du lịch nước ta, có tác động đa ngành đa đối tượng...
  •  
     
    Muốn doanh nghiệp, tập thể phát triển đi lên và bền vững thì việc quan trọng nhất cần làm chính là gắn kết tình đồng đội giữa các thành viên trong một tổ chức. Chính vì vậy, việc tổ chức các tour du lịch cho công nhân là một trong những chính sách “vàng” được nhiều đơn vị, tổ chức áp dụng nhằm khích lệ tinh thần cho nhân viên.