Tham quan Thành Cổ Lệ Giang

 
-2%
Cao cấp
Tiết kiệm
Tiêu chuẩn
 
 
Trung Quốc

Tour Trung Quốc: Hà Khẩu - Côn Minh – Lệ Giang – Shangri-La

Hà Nội
06 ngày
Còn 120 chỗ
 
 
 
-0%
Cao cấp
Tiết kiệm
Tiêu chuẩn
 
 
Trung Quốc

Tour Trung Quốc: Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila

Hà Nội
06 ngày
Còn 37 chỗ
 
Liên hệ

    Đặt tour đoàn/ Nhóm riêng

    • Dự kiến khởi hành

    • Dự kiến ngày về


    Thông tin khách hàng