tour biển hè

 
-0%
Cao cấp
Tiết kiệm
Tiêu chuẩn
 
 
Tour Công nhân

Tour Công Nhân: Biển Thiên Cầm - Team building bãi biển: Kết nối sức mạnh đội ngũ

Hà Nội
03 ngày
Còn 100 chỗ
 
Liên hệ
 
-17%
Cao cấp
Tiết kiệm
Tiêu chuẩn
 
 
Tour Công nhân

Tour Công nhân: Hạ Long - Team building bãi biển: Bừng nhiệt huyết - Cháy đam mê

Hà Nội
03 ngày
Còn 13 chỗ
 
 

    Đặt tour đoàn/ Nhóm riêng

    • Dự kiến khởi hành

    • Dự kiến ngày về


    Thông tin khách hàng