tour chùa đá ong Phúc Nghiêm

 
-35%
Cao cấp
Tiết kiệm
Tiêu chuẩn
 
 
Tour Tâm linh

Tour tâm linh: Chùa Đá Ong Phúc Nghiêm - Chùa Khai Nguyên - Khu sinh thái Đan Phượng Phoenix

Hà Nội
01 ngày
Còn 10 chỗ
 
 

    Đặt tour đoàn/ Nhóm riêng

    • Dự kiến khởi hành

    • Dự kiến ngày về


    Thông tin khách hàng