tour thủy điện Hòa Bình

 
-28%
Cao cấp
Tiết kiệm
Tiêu chuẩn
 
 
Hòa Bình

Tour Hòa Bình: Thung Nai - Bà Chúa Thác Bờ - Thủy điện Hòa Bình

Hà Nội
01 ngày
Còn 20 chỗ
 
 

    Đặt tour đoàn/ Nhóm riêng

    • Dự kiến khởi hành

    • Dự kiến ngày về


    Thông tin khách hàng