Tour công giáo

 
-0%
Cao cấp
Tiết kiệm
Tiêu chuẩn
 
 
Tour Công giáo

Tour công giáo: Hành hương về miền đất thánh Israel – Thổ Nhĩ Kỳ

TP. Hồ Chí Minh
10 Ngày ngày
Còn 40 chỗ
 
Liên hệ
 
-0%
Cao cấp
Tiết kiệm
Tiêu chuẩn
 
 
Tour Công giáo

Tour Công giáo: Hành Hương Châu Âu: Pháp – Bồ Đào Nha - Ý

Hồ Chí Minh
12 ngày
Còn 80 chỗ
 
Liên hệ
 
-0%
Cao cấp
Tiết kiệm
Tiêu chuẩn
 
 
Tour Công giáo

Tour Công giáo: Hành hương liên tuyến Jordan - Miền đất Thánh Israel – Ai Cập

Hà Nội
12 ngày
Còn 45 chỗ
 
Liên hệ
 
-0%
Cao cấp
Tiết kiệm
Tiêu chuẩn
 
 
Tour Công giáo

Tour Công giáo: Hành hương Ý - Tham dự Lễ Phong Chân Phước ĐGH Phaolô VI

TP. Hồ Chí Minh
07 ngày
Còn 30 chỗ
 
Liên hệ
 
-0%
Cao cấp
Tiết kiệm
Tiêu chuẩn
 
 
Tour Công giáo

Tour công giáo: Hành hương Đức Mẹ Măng Đen

Hà Nội
04 Ngày ngày
Còn 40 chỗ
 
Liên hệ
 
-0%
Cao cấp
Tiết kiệm
Tiêu chuẩn
 
 
Tour Công giáo

Tour Công giáo: Hành hương miền đất Thánh - Liên tuyến Jordan - Israel

TP. Hồ Chí Minh
09 ngày
Còn 30 chỗ
 
Liên hệ
 
-0%
Cao cấp
Tiết kiệm
Tiêu chuẩn
 
 
Tour Công giáo

Tour Công giáo: Hành Hương Đức Mẹ La Vang

Hà Nội
05 ngày
Còn 100 chỗ
 
Liên hệ
 
-0%
Cao cấp
Tiết kiệm
Tiêu chuẩn
 
 
Tour Công giáo

Tour Công Giáo: Nhà thờ đá Phát Diệm - Bùi Chu

Hà Nội
02 ngày
Còn 50 chỗ
 
Liên hệ

    Đặt tour đoàn/ Nhóm riêng

    • Dự kiến khởi hành

    • Dự kiến ngày về


    Thông tin khách hàng